Кожууннуң төп библиотеказының хөмүр кажаазын одакчылар Соян Артур, Эренчин Виталий, Даландай Афанасий база таңныыл Эней Сайын чаартып кылган. Эр хейлер! Алдын холдуг ажылдакчыларывыска четтиргенивисти илередип тур бис!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.