АНЧЫЛАРНЫН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ !

Эрзин кожууннун девискээринге 2018 чылдын август 1-ден эгелеп дараазында черлик аннарны аннап болурун ун чопшээрелин анныыр ажыл-агыйынын куруне инспекторундан ап болур.

1). Адыг (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);

2). Хаван (аннаар хуусаазы август 1-ден октябрь 14-ке чедир);

3). Те (аннаар хуусаазы август 1-ден ноябрь 30-ге чедир);

4). Хулбус (аннаар хуусаазы август 15-тен сентябрь 10-га чедир);

5). Морзук (аннаар хуусаазы август 15-тен октябрь 31-гечедир )

Аннаар чопшээрелди алырда куруне каайлызынын чыылдазын (гос.пошлина) база чопшээрел ортээн толээр, а бору аннаар чопшээрелди алырда чугле куруне каайлызынын чыылдазын толээш дараазында документилерни коргускеш киирген билдириишкинин езугаар чопшээрелди алыр:

 

 

Харылзажыр телефон: 89232674277    

Эрзин кожуунда анныыр ажылдын

куруне инспектору Тарначы В.С.

АНЧЫЛАРНЫН КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ !: 1 комментарий

  1. Drug Interaction Ambien Keflex Order Synthroid Levothyroxine In Uk Vente Baclofen 10mg Buy Cialis Silagra 100 Uk For Sale Need Generic Worldwide Provera C.O.D. Generico Propecia

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.